E2r

Hur att behålla och vårda en högtryckstvätt

En högtryckstvätt är ett kraftfullt verktyg som spränger högt trycksatt vatten. Det används för att tvätta bort lager av härdad smuts, damm, smuts, mögel, lera, och till och med graffiti. På grund av sin tuffa arbete, kräver en högtryckstvätt underhåll och skötsel för att hålla den fungerar. Här är hur man ska behålla och vårda en högtryckstvätt för att säkerställa dess goda skick.

  1. Stäng av högtryckstvätten. Stäng av högtryckstvätten före rengöring. Se till att knappen är avstängd. Ta högtryckstvätten kontakt ur eluttaget också. Även om enheten är avstängd, får stickkontakten fortfarande el. Klipp bort all ström från högtryckstvätten för att undvika att skada enheten och skada dig själv.
  2. Tvätta intaget. En högtryckstvätt har vanligtvis ett intag där kemikalier, rengöringsmedel och tvättmedel är placerade för att blanda med mycket vatten under tryck. Återstod från dessa rengöringsmedel kan ansamlas och orsaka skador på högtryckstvätten. För att förhindra att detta händer, tvätta intaget av högtryckstvätt med rent vatten. Tvätta tills vattnet som kommer ut ur intaget blir klart. Gör detta efter varje användning.
  3. Tvätta högtryckstvätten. Rengör högtryckstvätten för att avlägsna smuts och fett som kan ha funnit sin väg in, eftersom dessa kan orsaka högtryckstvätten att bete sig oförutsägbart. Tvätta bort smutsen med rent vatten. Om det finns kemiska buildups inne, tvätta dessa bort också. Gör detta efter varje användning samt.
  4. Håll munstycket öppet. Vid användning av högtryckstvätt, håll munstycket öppet. En sluten munstycke ökar trycket i slangen och kan medföra att slangen skadas. Stäng av enheten när vattnet inuti är trycksatt nog.
  5. Få tillräcklig tillgång på vatten. När det finns lite vatten kvar i en högtryckstvätt, trycket inuti kraftigt ökar och enheten kan skadas. När du har använt högtryckstvätten, kontrollera vattennivån för att se om enheten tar emot tillräckligt med vatten för att fungera korrekt.
  6. Avlägsna överflödigt vatten efter användning. Högtryckstvätt köras på antingen el eller gas. För elektriska högtryckstvättar, dra i spaken på och av för att avlägsna överflödigt vatten från pumpen. För gasdrivna högtryckstvätt, dra startsnöret minst 3 gånger. Vatten kvar i högtryckstvätten kan föda upp insekter, parasiter och mögel.
  7. Förvara högtryckstvätten på ett säkert ställe. Håll högtryckstvätt på en säker plats som är skyddad från ogynnsamma väderförhållanden. Lämna inte högtryckstvätten i ett mycket varmt eller mycket kallt ställe. Håll högtryckstvätt borta från barn och folk som inte vet hur man använder det. En högtryckstvätt är en mycket farlig anordning i otränade händer eftersom det kan skala bort människokött.
Hur att behålla och vårda en högtryckstvätt. Stäng av högtryckstvätten.
Hur att behålla och vårda en högtryckstvätt. Stäng av högtryckstvätten.

Använd högtryckstvätten rätt att minska chanserna att den skadade blir. Vård och upprätthålla en högtryckstvätt regelbundet. Håll dess manual och läsa den så att du vet de specifika instruktioner om hur man tar hand om den speciella högtryckstvätt. När högtryckstvätten blir skadad, eller om den visar tecken på försämring, sluta använda den och ta med den till en reparationsservice.