E2r

Hur förstå bestämmelserna för farligt avfall

Farligt avfall: s definition är vanlig enkel

Farligt avfall: s definition är vanlig enkel. Det är en typ av avfall som är farligt inte bara för vår hälsa, men för miljön också. Farligt avfall kommer i olika former såsom fasta ämnen, vätskor, gaser eller skadliga kemikalier. Det finns olika typer av farligt avfall såsom Universal avfall (bekämpningsmedel, batterier, lampor), noterat Avfall, blandat avfall och karakteristiska Avfall. Många av oss bara kasta bort material utan att förstå att dessa material är på väg till soptippen och kan vara potentiellt farliga både för människor och natur. Om felaktig avyttring av farligt avfall kommer att fortsätta, för att det kommer att skapa fler problem i framtiden. Regeringen genomför regler och föreskrifter om avfallshantering. I Europa ger Resource Conservation and Recovery Act eller RCRA fullständiga riktlinjer för avfallshantering byrå. Den avfallshantering byrå upprätthåller Congressional mandat att administrera EPA eller Naturvårdsverket för att genomdriva en fullständig uppsättning regler och förordningar att tillämpa lagen.

Den avfallshantering byrå inrättas en effektiv metod för att hantera farligt avfall från den tid den skapas tills dess avgörande förfogande. Den Resource Conservation and Recovery Act agenda övervakar tillståndet, vinstdrivande företag och lokala anläggningar regeringen som skapar, bär, stapla upp eller avyttra farligt avfall. Företag och andra inrättningar är skyldiga att följa de regler och föreskrifter om korrekt avfallshantering. Den Resource Conservation and Recovery Act eller RCRA av 1976 inrättades för att kontrollera farligt avfall från "vaggan till graven" och att försvara människor och miljö från de negativa effekterna av farligt avfall. Här är några användbara tips om hur man kan följa farligt föreskrifter sophämtning:

Hur förstå bestämmelserna för farligt avfall. Farligt avfall: s definition är vanlig enkel.
Hur förstå bestämmelserna för farligt avfall. Farligt avfall: s definition är vanlig enkel.
  1. Identifiera om ditt företag producerar farligt avfall eller inte. Läs Code of Federal Regulations att identifiera kategoriseringen av ditt avfall.
  2. Ta reda på vilken typ av farligt avfall du genererar. Kontrollera om det är karakteristiskt avfall, noterat avfall, blandavfall eller universella avfall.
  3. Ring farligt avfall myndighet i ditt land för mer information. Naturvårdsverket eller EPA har en lista med kontakter för varje stat.
  4. Skicka in rapporterna om ditt farliga avfall aktivitet till Naturvårdsverket på en regelbunden basis. Det krävs, så missa inte att göra det.

Naturvårdsverket styr hantering av farligt avfall. Företagen bör följa strikta regler och förordningar som tillåter sina företag som ska inspekteras regelbundet. Naturvårdsverket kontinuerligt skapa effektiva program för lagring och bortskaffande av farligt avfall.

Om du kör ett företag

Om du driver ett företag, är det mycket viktigt att veta farligt föreskrifter sophämtning. Om du inte vet hur de fungerar, delta i en utbildning. Livshotande sjukdomar beror på farligt avfall, och det är därför du behöver för att utbilda dig med rätt information om farligt avfall.