E2r

Hur man använder en vedmaskin

Vedklyven är en maskin som används för att skiva trä i små storlekar

Vedklyven är en maskin som används för att skiva trä i små storlekar. Det är ett alternativ verktyg till det maul som används för att manuellt skära trä. Till skillnad Maul, avslutar vedklyven den skärande verksamhet mycket snabbare och mer effektivt. Omsorg, måste dock iakttas vid användning av en vedklyv. För att hålla dig säker när du använder en vedmaskin, har vi listat några tips nedan.

  • Bestäm hur din vedklyven fungerar. Det finns olika typer av vedklyven. Även om deras funktion är densamma, men de använder olika mekanismer och kraftkällor. Se till att du vet hur din vedklyven arbetar för att maximera sin potential och för att undvika skador och skador. Känna gränserna för din vedmaskin samt. Om din maskin är endast för småskalig användning, inte förvänta sig att fungera som de industriella typerna. För din egen säkerhet, se till att läsa bruksanvisningen innan du använder utrustningen.
  • Tilldela en säker arbetsmiljö plats. Detta är särskilt viktigt om du arbetar i närheten av huset. Se till att arbetsområdet är oåtkomlig för barn och husdjur samt att marken är helt torr. Det bör också finnas en närliggande lastbil (speciellt om du arbetar i en avlägsen plats) eller en stor container där man kan ladda kapade veden.
  • Inspektera vedklyven. Gör en grundlig inspektion på vedklyven innan du arbetar. Kontrollera att den är i gott skick och att alla delar är redo för jobbet. Om du är osäker på det kommer att fungera ordentligt, lägg upp din övergripande verksamhet. Med hjälp av en funktionsstörning vedklyven är livsfarligt.
  • Placera vedklyven ordentligt. Spot ett plan mark där du kan ställa in vedklyven. Kontrollera vedklyven inte vinglar på plats. Om du använder en elektrisk vedmaskin, bör du ställa upp i närheten av ett eluttag. Placera bunten av stockar som skall skäras på den ena sidan av utrustningen för enkel lastning.
  • Håll ett säkert avstånd från vedklyven. Kom ihåg att bladet montering av vedklyven är absolut farligt, om inte dödligt. Så alltid stå några meter från vedklyven när den är igång. Helst bör du vara omkring 10 meter bort. Skulle du behöva ta en titt, inte luta mot vedklyven att hålla dina kläder från att fastna i bladaggregatet.
  • Kör maskinen en stund innan styckningen. Se till att ge vedklyven en tid att värma upp innan du laddar stockar. Helst bör du ge det en minut att värma upp. När maskinen är klar, börja styckningen.
  • Ladda loggarna ordentligt. Först, se till att loggarna trimmas. Specifikt, måste du ta bort alla grenar. Nu, börjar laddning genom att gripa en logg med en hand, vilket gör att du håller sin mellersta del. Sedan ladda in den i maskinen utan att röra kolven eller järnväg. Beroende på storleken och diametern på stocken, kan du göra en horisontell eller vertikalt snitt.

Hur man använder en vedmaskin. Bestäm hur din vedklyven fungerar.
Hur man använder en vedmaskin. Bestäm hur din vedklyven fungerar.

Om du behöver arbeta med assistenter, se till att välja personer som vet hur man använder vedklyven. Outbildad användningen av utrustningen är aldrig tillrådligt.