E2r

Hur man förstå olika typer av kolfilter

Carbon filtrering är ett effektivt sätt att avlägsna föroreningar, i synnerhet i vatten-och luftsystem, den använder kol som ett aktiverat filter (med en positiv laddning) för att attrahera negativt laddade föroreningar, i en process som kallas adsorption. I vatten, dessa föroreningar inkluderar sediment och klor, i luften, dessa föroreningar inkluderar tobaksrök, damm, pollen, dålig lukt och rök.

Carbon filter är utformade för att ha mycket stora ytor där föroreningar kan fastna. Olika medier kan användas, såsom kuddar och tyg, för att tygla dessa fångade föroreningar. Det är viktigt att dessa medier bytas regelbundet innan de blir för överbelastad att fånga fler orenheter. Kolfilter applikationer inkluderar användning som sediment filter, dusch, och hem vattenfilter.

Hur man förstå olika typer av kolfilter. Pulveriserad block eller fasta filter blocket.
Hur man förstå olika typer av kolfilter. Pulveriserad block eller fasta filter blocket.

Det finns två huvudsakliga typer av kolfilter används i filtreringssystem:

  • Pulveriserad block eller fasta filter blocket. Fast block eller pulvriserade filter blocket är i grunden krossad kol tätt komprimeras och pressas (genom användning av en bindande förening) till ett block. De filtrerar effektivt ut patogener, koliformer och andra bakterier och organiska föroreningar. Deras karaktär av en tät men ändå porös fast förhindrar tillväxt och ansamling av bakterier.
  • Granulärt aktivt filter. Granulärt aktivt filter är mer effektiva på att ta bort föroreningar än fast block filter, men thet är mer benägna att en ansamling av föroreningar, vilket leder till bakteriell ackumulering. Dessa bakterier kan även finna sin väg tillbaka till luft eller vatten, vilket recontaminating vad som borde ha behandlats i första hand. Det är därför det är viktigt att de medier som används för att fånga föroreningar byts ut med jämna mellanrum. Mättnadspunkten av dessa medier kan inte avgöras enbart genom att titta på dem. Det finns, emellertid, granulärt aktivt filter som använder elementen (t.ex. silver) för att förhindra bakterietillväxt inom filtren.

Dessa kolfilter används typiskt förutom en primär filtreringssystem. Vissa filtersystem som använder antingen fasta block eller granulat aktiverade filtren inkluderar Hega eller hög energi gasadsorption filter, som tar bort ångor och lukter i ett rum, HMZD eller högmässa Zero paneler Damm, som särskilt riktar sig hög trafik och stora områden som offentlig platser och kommunala reningsverk, Carbon V-bank filter, och aktivt kol veckade filter Panel. Det finns även specialiserade användningsområden för kolfilter, såsom ask (används för rökning) - sådana specialiserade kolfilter är utformade för att befria röken av gifter och cancerframkallande ämnen, vilket bidrar till att ge användaren en "mjukare rökning upplevelse". Kolfilter kan också komma med fläktar som fylla ett område med frisk luft efter föroreningar och dålig lukt har utvunnits.

Där har du det

Där har du det. Granulärt aktivt filter.
Där har du det. Granulärt aktivt filter.

Där har du det! Dessa är bara några av de olika typer av kolfilter som finns på marknaden idag. Det är bra att veta att kolfilter är mycket effektiv och miljövänlig att använda, det bara kräver konstant underhåll och utbyte av de media som används för att fånga föroreningar är viktigt. Du kan använda kolfilter för att rena luften i ditt hem, och se till att din familj är att dricka rent vatten.